ارتباط با تیم فین رود

لطفا مطالب خود را در قالب فرم زیر برای ما ارسال نمایید

نام را وارد نمایید
 
نام خانوادگی را وارد نمایید
 

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به تیم فین رود می باشد

+
پیام های ناظر بازار

آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (فملي) با سررسيد خرداد ماه 1403
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت ملي صنايع مس ايران (فملي) با سررسيد خردادماه 1403 از امروز دوشنبه مورخ 1403/02/03 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: فملي نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضملي3041-اختيارخ فملي-9000-1403/03/13 ضملي3042-اختيارخ فملي-10000-1403/03/13 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طملي3041-اختيارف فملي-9000-1403/03/13 طملي3042-اختيارف فملي-10000-1403/03/13 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1،300 سهم سقف هر سفارش: 1000 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 12:30 سف موقعيت هاي باز و هم جهت بازار: 66،600،000 قرارداد سقف موقعيت هاي باز و هم جهت كارگزار: مطابق با ابلاغيه بورس تهران به شماره 181/146228 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت شخص حقوقي: 400،000 قرارداد سقف موقعيت هاي باز و هم جهت شخص حقيقي: 200،000 قرارداد دوره معاملاتي: 1403/02/03 لغايت 1403/03/13 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 10،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود ندارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کرگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه هاي شماره 181/4031175 مورخ 1403/02/03 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. قراردادهاي اختيار معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (جهش) با سررسيد ارديبهشت ماه 1403
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش واحدهاي صندوق سهامي جهش فارابي - اهرمي (جهش) با سررسيد ارديبهشت ماه 1403 از امروز دوشنبه مورخ 1403/02/03 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: جهش نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضجهش0211-اختيارخ جهش-16000-1403/02/12 ضجهش0212-اختيارخ جهش-18000-1403/02/12 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طجهش0211-اختيارف جهش-16000-1403/02/12 طجهش0212-اختيارف جهش-18000-1403/02/12 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 واحد سقف هر سفارش: 1000 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 1500 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت بازار: 1،000،000 قرارداد سقف موقعيت هاي باز و هم جهت کارگزار: مطابق با ابلاغيه بورس تهران به شماره 181/146228 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت شخص حقوقي: 50،000 قرارداد سقف موقعيت هاي باز و هم جهت شخص حقيقي: 50،000 قرارداد دوره معاملاتي: 1403/02/03 لغايت 1403/02/12 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 10،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود ندارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذارانمحترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه هاي شماره 181/4031180 مورخ 1403/02/03 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. قراردادهاي اختيار معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (خگستر) با سررسيد شهريورماه 1403
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (خگستر) با سررسيد شهريورماه 1403 از امروز دوشنبه مورخ 1403/02/03 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: خگستر نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضستر6015-اختيارخ خگستر-3000-1403/06/07 ضستر6016-اختيارخ خگستر-3250-1403/06/07 ضستر6017-اختيارخ خگستر-3500-1403/06/07 ضستر6018-اختيارخ خگستر-3750-1403/06/07 ضستر6019-اختيارخ خگستر-4000-1403/06/07 ضستر6020-اختيارخ خگستر-4500-1403/06/07 ضستر6021-اختيارخ خگستر-5000-1403/06/07 ضستر6022-اختيارخ خگستر-5500-1403/06/07 ضستر6023-اختيارخ خگستر-6000-1403/06/07 ضستر6024-اختيارخ خگستر-6500-1403/06/07 ضستر6025-اختيارخ خگست-7000-1403/06/07 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طستر6015-اختيارف خگستر-3000-1403/06/07 طستر6016-اختيارف خگستر-3250-1403/06/07 طستر6017-اختيارف خگستر-3500-1403/06/07 طستر6018-اختيارف خگستر-3750-1403/06/07 طستر6019-اختيارف خگستر-4000-1403/06/07 طستر6020-اختيارف خگستر-4500-1403/06/07 طستر6021-اختيارف خگستر-5000-1403/06/07 طستر6022-اختيارف خگستر-5500-1403/06/07 طستر6023-اختيارف خگستر-6000-1403/06/07 طستر6024-اختيارف خگستر-6500-1403/06/07 طستر6025-اختيارف خگستر-7000-1403/06/07 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1،000 سهم سقف هر سفارش: 1،000 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9:00 تا 12:30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت بازار: 6،178،401 قرارداد سقف موقعيت هاي باز و هم جهت کارگزار: مطابق با ابلاغيه بورس تهران به شماره 181/146228 قف موقعيت هاي باز و هم جهت شخص حقوقي: 308،000 قرارداد سقف موقعيت هاي باز و هم جهت شخص حقيقي: 200،000 قرارداد دوره معاملاتي: 1403/02/03 لغايت 1403/06/07 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 10،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود ندارد. سبك اعمال: اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوهضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه هاي شماره 181/4031016 مورخ 1403/01/29 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. قراردادهاي اختيار معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
گشايش نمادهاي معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله نماد (موج)
به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 6643/الف/03 مورخ 1403/01/29 اين شركت، قراردادهاي اختيار معامله بر روي واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري سهامي اهرمي موج فيروزه (موج1) با سررسيد مورخ 1403/06/25 در نمادهاي معاملاتي اختيار خريد و اختيار فروش به شرح جدول مندرج در اطلاعيه فوق، در بازار مشتقه فرابورس ايران عرضه مي‌شود. در اين خصوص توجه به موارد زير ضروري است: 1) دوره‌ معاملاتي: 1403/02/03 لغايت 1403/06/25 2) اندازه قرارداد: 1،000ورقه 3)حداقل مقدار هر سفارش (قرارداد) 1 و حداكثر مقدار هر سفارش (قرارداد) 1،000 مي‌باشد. 4) معاملات از طريق سامانه معاملات برخط (آنلاين) انجام مي‌گيرد و کارگزاران مي‌بايست دسترسي معامله‌گران برخط (آنلاين) جهت ورود سفارش و انجام معامله در گروه معاملاتي 20 را فعال نمايند. 5) جهت ارسال سفارش در نمادهاي قرارداد اختيار معامله در بازار ابزارهاي مشتقه فرابورس ايران بايستي از مقدار عددي 94 در فيلد كد شهر استفا شود. همچنين کارگزاران ميبايست قبل از فعاليت در بازار مذکور نسبت به اخذ تأييد و امضاي «بيانيه پذيرش ريسک» و «قرارداد في مابين مشتري و کارگزار» از مشتريان خود مطابق با اطلاعيه شماره1052/الف/95 مورخ 1395/09/28 معاونت عمليات و نظارت بازار فرابورس ايران، اقدام نمايند. مسئوليت اخذ قرارداد و بيانيه امضا بر عهده كارگزاري است. همچنين مسئوليت هرگونه اظهار خلاف واقع برعهده سرمايه‌گذار مي‌باشد. براي کسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه مذكور در وب‌سايت شرکت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. مديريت عمليات ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران
اطلاعيه مهم درخصوص اعمال اوراق اختيار فروش تبعي همراه(همراه302)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند؛ تاريخ سررسيد اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت ارتباطات سيار ايران با نماد (همراه302) روز سه شنبه مورخ 1403/02/04 مي باشد. با توجه به اين که اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت ارتباطات سيار ايران با هدف تأمين مالي منتشر شده است لذا فرآيند اعمال اوراق مذکور به شرح زير مي باشد: 1-اعمال اوراق اختيار فروش تبعي منوط به ارائه درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق و از طريق كارگزار وي به بورس حداكثر تا ساعت 13 روز سررسيد خواهد بود. 2-كارگزاران محترم مي بايست درخواست اعمال مشتريان خود را به صورت تجميعي در يك فايل با فرمت اكسل و از طريق اتوماسيون اداري به معاونت بازار شركت بورس ارسال نمايند. فايل مذكور شامل نماد تبعي، نام و نام خانوادگي مشتري، كد بورسي، شناسه ملي، تعداد معتبر اوراق تبعي و نوع تسويه(فيزيکي و يا اول نقدي بعد فيزيکي) در تاريخ سررسيد مي باشد. يادآور مي شود به مكاتباتي كه به صورت موردي و جداگانه به اين معاونت ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3-انجام تسويه نقدي در تسويه «اول نقدي بعد فيزيکي» فقط در صورت پايينتر بودن قيمت پاياني سهام پايه در سررسيد از قيمت اعمال انجام خواهد شد. در صورتي که قيمت پاياني سهام پايه در سررسيد از قيمت اعمال بيشتر باشد، تمامي درخواست‌هاي اعمال دريافتي به شکل «فيزيکي» انجام خواهد شد. 4-در صورت عدم ارائه درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق و يا عدم ارسال درخواست اعمال مشتريان توسط کارگزار به معاونت بازار شرکت بورس در مهلت مقرر، اوراق اختيار فروش تبعي اعمال‌ نشده تلقي مي شود. 5-مطابق با اطلاعيه عرضه شماره 181/133956 مورخ 1402/04/27 منتشره در سايت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، روش اعمال به شرح زير است: خريد سهم توسط صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه به قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي و در صورت توافق طرفين تسويه نقدي. اوراق تبعي-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعيه مهم درخصوص اعمال اوراق اختيار فروش تبعي شبندر(هبندر302)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند؛ تاريخ سررسيد اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت پالايش نفت بندرعباس با نماد (هبندر302) امروز دوشنبه مورخ 1403/02/03 مي باشد. با توجه به اين که اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت پالايش نفت بندرعباس با هدف تأمين مالي منتشر شده است لذا فرآيند اعمال اوراق مذکور به شرح زير مي باشد: 1-اعمال اوراق اختيار فروش تبعي منوط به ارائه درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق و از طريق كارگزار وي به بورس حداكثر تا ساعت 13 روز سررسيد خواهد بود. 2-كارگزاران محترم مي بايست درخواست اعمال مشتريان خود را به صورت تجميعي در يك فايل با فرمت اكسل و از طريق اتوماسيون اداري به معاونت بازار شركت بورس ارسال نمايند. فايل مذكور شامل نماد تبعي، نام و نام خانوادگي مشتري، كد بورسي، شناسه ملي، تعداد معتبر اوراق تبعي و نوع تسويه(فيزيکي و يا اول نقدي بعد فيزيکي) در تاريخ سررسيد مي باشد. يادآور مي شود به مكاتباتي كه به صورت موردي و جداگانه به اين معاونت ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3-انجام تسويه نقدي در تسويه «اول نقدي بعد فيزيکي» فقط در صورت پايينتر بودن قيمت پاياني سهام پايه در سررسيد از قيمت اعمال انجام خواهد شد. در صورتي که قيمت پاياني سهام پايه در سررسيد از قيمت اعمال بيشتر باشد، تمامي درخواست‌هاي اعمال دريافتي به شکل «فيزيکي» انجام خواهد شد. 4-در صورت عدم ارائه درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق و يا عدم ارسال درخواست اعمال مشتريان توسط کارگزار به معاونت بازار شرکت بورس در مهلت مقرر، اوراق اختيار فروش تبعي اعمال‌ نشده تلقي مي شود. 5-مطابق با اطلاعيه عرضه شماره 181/134202 مورخ 1402/05/01 منتشره در سايت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، روش اعمال به شرح زير است: خريد سهم توسط صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه به قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي و در صورت توافق طرفين تسويه نقدي. اوراق تبعي-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعيه مهم درخصوص اعمال اوراق اختيار فروش تبعي همراه(همراه302)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند؛ تاريخ سررسيد اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت ارتباطات سيار ايران با نماد (همراه302) امروز سه شنبه مورخ 1403/02/04 مي باشد. با توجه به اين که اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت ارتباطات سيار ايران با هدف تأمين مالي منتشر شده است لذا فرآيند اعمال اوراق مذکور به شرح زير مي باشد: 1-اعمال اوراق اختيار فروش تبعي منوط به ارائه درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق و از طريق كارگزار وي به بورس حداكثر تا ساعت 13 روز سررسيد خواهد بود. 2-كارگزاران محترم مي بايست درخواست اعمال مشتريان خود را به صورت تجميعي در يك فايل با فرمت اكسل و از طريق اتوماسيون اداري به معاونت بازار شركت بورس ارسال نمايند. فايل مذكور شامل نماد تبعي، نام و نام خانوادگي مشتري، كد بورسي، شناسه ملي، تعداد معتبر اوراق تبعي و نوع تسويه(فيزيکي و يا اول نقدي بعد فيزيکي) در تاريخ سررسيد مي باشد. يادآور مي شود به مكاتباتي كه به صورت موردي و جداگانه ب اين معاونت ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3-انجام تسويه نقدي در تسويه «اول نقدي بعد فيزيکي» فقط در صورت پايينتر بودن قيمت پاياني سهام پايه در سررسيد از قيمت اعمال انجام خواهد شد. در صورتي که قيمت پاياني سهام پايه در سررسيد از قيمت اعمال بيشتر باشد، تمامي درخواست‌هاي اعمال دريافتي به شکل «فيزيکي» انجام خواهد شد. 4-در صورت عدم ارائه درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق و يا عدم ارسال درخواست اعمال مشتريان توسط کارگزار به معاونت بازار شرکت بورس در مهلت مقرر، اوراق اختيار فروش تبعي اعمال‌ نشده تلقي مي شود. 5-مطابق با اطلاعيه عرضه شماره 181/133956 مورخ 1402/04/27 منتشره در سايت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، روش اعمال به شرح زير است: خريد سهم توسط صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه به قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي و در صورت توافق طرفين تسويه نقدي. اوراق تبعي-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعيه مهم درخصوص اعمال اوراق اختيار فروش تبعي فخوز (هفخوز302)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند؛ تاريخ سررسيد اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت فولاد خوزستان با نماد (هفخوز302) روز چهارشنبه مورخ 1403/02/05 مي باشد. با توجه به اين که اوراق اختيار فروش تبعي سهام شرکت فولاد خوزستان با هدف تأمين مالي منتشر شده است لذا فرآيند اعمال اوراق مذکور به شرح زير مي باشد: 1-اعمال اوراق اختيار فروش تبعي منوط به ارائه درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق و از طريق كارگزار وي به بورس حداكثر تا ساعت 13 روز سررسيد خواهد بود. 2-كارگزاران محترم مي بايست درخواست اعمال مشتريان خود را به صورت تجميعي در يك فايل با فرمت اكسل و از طريق اتوماسيون اداري به معاونت بازار شركت بورس ارسال نمايند. فايل مذكور شامل نماد تبعي، نام و نام خانوادگي مشتري، كد بورسي، شناسه ملي، تعداد معتبر اوراق تبعي و نوع تسويه(فيزيکي و يا اول نقدي بعد فيزيکي) در تاريخ سررسيد مي باشد. يادآور مي شود به مكاتباتي كه به صورت موردي و جداگانه به اين معاونتارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3-انجام تسويه نقدي در تسويه «اول نقدي بعد فيزيکي» فقط در صورت پايينتر بودن قيمت پاياني سهام پايه در سررسيد از قيمت اعمال انجام خواهد شد. در صورتي که قيمت پاياني سهام پايه در سررسيد از قيمت اعمال بيشتر باشد، تمامي درخواست‌هاي اعمال دريافتي به شکل «فيزيکي» انجام خواهد شد. 4-در صورت عدم ارائه درخواست اعمال از سوي دارنده اوراق و يا عدم ارسال درخواست اعمال مشتريان توسط کارگزار به معاونت بازار شرکت بورس در مهلت مقرر، اوراق اختيار فروش تبعي اعمال‌ نشده تلقي مي شود. 5-مطابق با اطلاعيه عرضه شماره 181/134374 مورخ 1402/05/02 منتشره در سايت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، روش اعمال به شرح زير است: خريد سهم توسط صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه به قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي و در صورت توافق طرفين تسويه نقدي. اوراق تبعي-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعيه درخصوص تسويه نقدي اختيارمعاملات(شتاب)در سررسيد ارديبهشت ماه 1403
به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، با توجه به فرارسيدن زمان تسويه نقدي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش واحدهاي صندوق سرمايه گذاري سهامي شتاب آگاه - اهرمي (شتاب) با سررسيد ارديبهشت ماه 1403، نكات مهم درخصوص اعمال قراردادهاي مذكور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختيارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 1397/02/26 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: 1- دارندگان موقعيت باز خريد و فروشي كه مايل به تسويه نقدي قراردادهاي خود مي باشند، بايد پس از دريافت پيغام از سامانه برخط مبني بر امكان ارسال درخواستهاي اعمال، نسبت به ارسال درخواستهاي تسويه نقدي خود از طريق سامانه برخط اقدام كنند. از آنجايي که اعمال قراردادها به صورت غيرخودکار است، مسئوليت عدم اعلام درخواست اعمال، برعهده مشتري ميباشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذكور، اعمال به روش تسويه نقدي تنها براي قراردادهاي اختير معامله در سود امكان پذير ميباشد. همچنين شايان ذكر است تسويه نقدي قراردادهاي اختيار معامله بر اساس آخرين قيمت اعمال اعلامي توسط بورس و قيمت مبناي دارايي پايه در سررسيد نقدي انجام مي شود. 3- مطابق با مصوبه كميته محترم فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسويه نقدي منوط بر موافقت طرفين قرارداد در سررسيد بوده و لذا اعلام موافقت با تسويه نقدي، به معناي اجراي نهايي اين نوع تسويه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعيت باز خريد موافق با تسويه نقدي که امکان تسويه نقدي براي شان وجود نداشته است، در صورت تمايل مي توانند مجدداً در سررسيد فيزيكي و در زمان تعيين شده، درخواست تسويه فيزيکي خود را از طريق سامانه برخط ارسال نمايند. 5- در تسويه نقدي امکان انتخاب يکي از دو حالت تسويه با پاره سهم (به کسري از اندازه قرارداد) يا بدون پاره سهم (مضارب صحيحي از اندازه قرارداد) براي دارندگان موقعيت باز خريد وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجراي فرآيند اسال درخواست اعمال براي کارگزار و مشتري، در تسويه نقدي، گزينه اي با عنوان «موافقت با اعمال حداکثري» تعبيه شده است. مشتري با انتخاب اين گزينه اعلام مي کند که در زمان تسويه نقدي، موافق اعمال همه موقعيت هاي باز خود مي باشد. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذكور، در صورتي كه نماد معاملاتي قرارداد اختيار معامله در زمان تسويه نقدي متوقف باشد، در صورت اعلام طرفين، قرارداد اختيار معامله بر اساس آخرين قيمت مبناي دارايي پايه در بازار نقد، تسويه نقدي مي شود. قراردادهاي اختيار معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعيه درخصوص تسويه نقدي اختيارمعاملات(خودرو) در سررسيد ارديبهشت ماه1403
به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، با توجه به فرارسيدن زمان تسويه نقدي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شرکت ايران خودرو (خودرو) با سررسيد ارديبهشت ماه 1403، نكات مهم درخصوص اعمال قراردادهاي مذكور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختيارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 1397/02/26 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: 1- دارندگان موقعيت باز خريد و فروشي كه مايل به تسويه نقدي قراردادهاي خود مي باشند، بايد پس از دريافت پيغام از سامانه برخط مبني بر امكان ارسال درخواستهاي اعمال، نسبت به ارسال درخواستهاي تسويه نقدي خود از طريق سامانه برخط اقدام كنند. از آنجايي که اعمال قراردادها به صورت غيرخودکار است، مسئوليت عدم اعلام درخواست اعمال، برعهده مشتري ميباشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذكور، اعمال به روش تسويه نقدي تنها براي قراردادهاي اختيار معامله در سود امكان پذير مباشد. همچنين شايان ذكر است تسويه نقدي قراردادهاي اختيار معامله بر اساس آخرين قيمت اعمال اعلامي توسط بورس و قيمت مبناي دارايي پايه در سررسيد نقدي انجام مي شود. 3- مطابق با مصوبه كميته محترم فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسويه نقدي منوط بر موافقت طرفين قرارداد در سررسيد بوده و لذا اعلام موافقت با تسويه نقدي، به معناي اجراي نهايي اين نوع تسويه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعيت باز خريد موافق با تسويه نقدي که امکان تسويه نقدي براي شان وجود نداشته است، در صورت تمايل مي توانند مجدداً در سررسيد فيزيكي و در زمان تعيين شده، درخواست تسويه فيزيکي خود را از طريق سامانه برخط ارسال نمايند. 5- در تسويه نقدي امکان انتخاب يکي از دو حالت تسويه با پاره سهم (به کسري از اندازه قرارداد) يا بدون پاره سهم (مضارب صحيحي از اندازه قرارداد) براي دارندگان موقعيت باز خريد وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجراي فرآيند ارسال درخواست اعمال براي کارگزر و مشتري، در تسويه نقدي، گزينه اي با عنوان «موافقت با اعمال حداکثري» تعبيه شده است. مشتري با انتخاب اين گزينه اعلام مي کند که در زمان تسويه نقدي، موافق اعمال همه موقعيت هاي باز خود مي باشد. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذكور، در صورتي كه نماد معاملاتي قرارداد اختيار معامله در زمان تسويه نقدي متوقف باشد، در صورت اعلام طرفين، قرارداد اختيار معامله بر اساس آخرين قيمت مبناي دارايي پايه در بازار نقد، تسويه نقدي مي شود. قراردادهاي اختيار معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران